Sad marathi shayari | sad shayari status | sad marathi quotes |

कुठलीशी चळवळ दिसते
नुसतीच पळापळ दिसते

मी रागवणारच नाही
ही त्याची अटकळ दिसते….

©ममता सपकाळ 

=================================

सात जन्मांनी मला व्यापून होवू दे
उत्खनन नंतर तुझ्या हातून होवू दे

तू जवळ आलास की अनुमान काढूया..
तोवरी परिणामही लांबून होवू दे....

©ममता सपकाळ 

=================================


तो आला, पोहला, पोचला पैलतिरावर
केव्हाचा अदमास घेत मी उभा किनारी...

© मिलिंद छत्रे 

=================================

खरेतर मी जसा होतो, तसा आहे
तुझा अंदाज चुकला यार,मी नाही…

© निशब्द देव

=================================

दूर दूरवर जाती नजरा रोज पावसा;
किती तर्हेीने तुझी करावी सदैव अटकळ?...

© प्राजक्ता पटवर्धन 

=================================

सांभाळतोय मर्जी निशब्द मोसमाची
मी बोलक्या फुलाचा अंदाज घेत नाही...

© रूपेश देशमुख

=================================

ठरले किती निरर्थक अंदाज जीवनाचे
केले वजा तुला अन् चुकला हिशेब सारा.... 

रत्नमाला शिंदे 

=================================


जपल्याने टिकले आहे का कुठले नाते ?
अमर असे येथे दिसले का कुठले नाते ?
.
नात्यांनाही श्वास असावा.. अटकळ माझी 
सहवासाने गुदमरले का कुठले नाते ?...

©ऋतुजा शुभांगी 

=================================

या फुलांना या ऋतुंना घेउद्या अदमास माझा
यार हो,अद्याप नाही संपला मधुमास माझा…

©सुरेशकुमार वैराळकर 

=================================

सेतू तसा नवा, पण हा कोसळेल केव्हा
याचा अचूक पक्का बांधा कयास राजे…

© श्रीकृष्ण राऊत

=================================

करता मला न ये जे इतरांस येत नाही 
पण यामुळेच बाधा जगण्यास येत नाही 
.
इतके विचित्र आता जग वागते इथे की 
अपुल्याच वर्तनाचा अदमास येत नाही …

©सिद्धार्थ भगत. 

=================================

चालणे आहे किती बाकी कसे सांगू तुला मी 
चालणारा तूच तर मग लाव ना अदमास देहा…

©सदानंद बेंद्रे 

=================================

ते कितीसे कोडगे अन मी किती निर्ढावलेला
आंधळे अदमास त्यांचे अन मला अंदाज नाही…

©सदानंद बेंद्रे 

=================================

कुठे आहोत आपण नेमके समजून घेऊ 
कहाणी आपली नंतर जरा बदलून घेऊ

नको ते उंट, त्या शेळ्या, नको ते हाकणेही 
अता अंदाज पाण्याचे स्वतः उतरून घेऊ…

©सदानंद बेंद्रे 

=================================

अंदाज सांगतो माझा, कुठलाही दावा नाही
मृत्यू अनवाणी फिरतो, वाजवत खडावा नाही.

©सदानंद बेंद्रे 

=================================

होईल दूर आता अंधार जीवघेणा
सूर्यास एक माझा अंदाज सांगतो मी…

©शंतनु कुलकर्णी

=================================

बा विठोबा वागण्याला कोणते परिमाण लावू,
तू खरा कि मी खरा रे कोणते अनुमान लावू

©संतोष वाटपाडे. 

=================================

"बोलणाऱ्यांचे इथे शिरकाण होते...
शांततेचा वेगळा अंदाज आहे"..

संजय गोरडे 

=================================

झाली जिथे चुकामुक, तेथेच थांबलो मी
तेव्हा तुला नसावा अंदाज फक्त आला!....

©सौभद्र 

=================================

केवढे छळलेस तू दरम्यान आयुष्या
शेवटी झाली किती धुळधान आयुष्या
.
फोल ठरले देव,दानव,शास्त्र अन् ज्योतिष
नेमके नव्हते तुझे अनुमान आयुष्या...

©संतोष वि.कांबळे 

=================================

तू पुन्हा येशील हा अंदाज नव्हता बांधला
मग पुढे गेलोच नसतो वाट ओलांडून मी...

© सुधीर सुरेश मुळीक

=================================

थांबले आयुष्य आहे.... श्वास नाही
सोडलेला घास आहे... ध्यास नाही

मी दिलेला शब्द म्हणजे शब्द आहे
भोंगळे अनुमान वा अदमास नाही.

© प्रा. डॉ. संतोष कुलकर्णी

=================================

ही दुनिया म्हणजे निव्वळ वेड्यांची दुनिया आहे
ही माझी खात्री आहे, ही माझी अटकळ नाही…

© अनिल विद्याधर आठलेकर

=================================

जगण्याचा हव्यास कशाला ?
श्वासांनाही त्रास कशाला ?

अडखळण्याची असेल व्याधी 
प्रेमाचा अदमास कशाला ?...

©आनंद पेंढारकर

=================================

मज वाटले,असावे सारेच आपले पण
कळले किती खुळा हा माझा कयास होता....

©अनिता बोडके 

=================================

लपवून ठेवलेले त्यांनी वयास होते
अंदाज लावतांना केले प्रयास होते...

#अलका_देशमुख

=================================

दिसणार ना कधी तो ऐसा कयास होता
सुर्यास झाकण्याचा त्यांचा प्रयास होता
.
हा जो निगूढ आत्मा आहे स्वयंप्रकाशी
त्याला कुणी न येथे उजळावयास होता....

©बाळ पाटील 

=================================

जे मी बोलुन गेलो तो अंदाज समज
जे मी बोलत नाही तो दावा आहे…

© चंद्रशेखर सानेकर

=================================

भलता सताड उघडा अज्ञातवास माझा 
बघ लागतो तुला का आता तपास माझा 

मातीच वांझ इथली की षंढ हे बियाणे
पाऊस जोखण्याचा चुकतो कयास माझा ...

© दास पाटील

=================================

नक्की नसते कुठे कोणता निघेल रस्ता
मुक्कामावर सुद्धा दुसरा मिळेल रस्ता

आरंभाची वा अंताची नसेल अटकळ
या दुनियेला केवळ समजत असेल रस्ता...

©दत्तप्रसाद जोग 

=================================

'ती' यायचा बरोबर अंदाज घेत असते.
बहुतेक हृदय हल्ली,झालेय वेधशाळ

.©गोपाल मापारी. 

=================================

पायात बेड्या जुन्या रुढींच्या;
उडण्यास अटकळ जराजराशी...

©हेमलता पाटील 

=================================

निर्णय घेण्या सक्षम तूही आहेस जरी
तरी कधी मी अंदाज तुझा ढोबळ झाले..

©सौ.हेमलता पाटील

=================================

अंदाज आरशाचा, वाटे, खरा असावा
बहुतेक माणसाचा, तो चेहरा असावा…

©इलाही जमादार 

=================================

रस्ता तुला नेणार कोठे? 
अंदाज नसतांना दिशांचा

अंदाज चुकला तर चुकू दे 
अंदाज येइल एकदाचा...

© इंद्रजित उगले. 

=================================

किती अपेक्षाभंग पचविले
नकाच बांधू आता अटकळ…

©कालिदास चवडेकर 

=================================

दावतो अशक्य शक्यता मना, जीवास तू
सिद्ध तू नसूनही जगात एक खास तू

हे तुझे नसूनही तुझेच व्यापणे किती
वाटतोच नेहमी मला तरी कयास तू.. 

©कमलाकर देसले ‘आबा’ 

=================================

वाटे असेल काही अस्तित्व सावलीला 
कोठे, कसे, किती हा अदमास सोसवेना…

© क्रांति साडेकर

=================================

नको अमावस रोज दिसो, इतकीच अपेक्षा माफक असते
दरदिवशी बदलत जाणा-या चंद्राच्या हे गावी नसते
.
उभ्या-उभ्या पारखू नये हे उठता-बसता सांगत होते
हिरा-खडा ओळखण्यामध्ये भल्या-भल्यांची अटकळ फसते..

@सुप्रिया

=================================

दुथडी भरून वाहे ओंजळ
कसे म्हणू दु:खाला पोकळ
.
आत-आत मन पोखरलेले
वरून कोठे येते अटकळ

© सुप्रिया मिलिंद जाधव

=================================

गर्दीमध्ये खळबळ झाली
क्षणैक थोडी वळवळ झाली
.
देव असावा देव नसावा
ही तर केवळ अटकळ झाली…

© सौ. सविता ताई गाढवे

=================================

जीवनाने घेतला अंदाज आता,
मागतो माझा मला तो आज आता…

©शरद बाबाराव काळे 

=================================

तुझी माझी कथा पाऊस पाण्याची
सरी होऊन ये अटकळ नको ठेवू…

©समीर येवले 

=================================

सभोवताली, तुझीच हिरवळ!
तुझ्या स्म्रुतींचा, मनात दरवळ

खुशाल आता, खुलून घेवू 
कशास शंका? कशास अटकळ?

विनोद_अग्रवाल

=================================

कुठे कुणी का उदास आहे
बरीच चिंता जगास आहे

मनातली संपली निराशा
उगाच वेडा कयास आहे..

©वर्षा बेंडिगेरी कुलकर्णी 

=================================

प्रत्येक क्षण सुखाचा इतका झकास असतो
आयुष्य वेदनेचा सरता प्रवास असतो

आलेख जीवनाचा चढतो कधी उतरतो
अदमास लावण्याचा नुसता प्रयास असतो

©वैशाली शेंबेकर मोडक 

=================================

होती समान अपुली प्रेमात भागिदारी
वाटे अधांतरी हा माझा कयास झाला… 

©योगिता पाटील

=================================

Post a Comment

0 Comments