Love marathi shayari | Love marathi status | Love marathi quotes |नको लावून पाहू तू कधी अंदाज प्रेमाचा
कुणी हलक्यामध्ये जातो कुणाचे पारडे भारी…

©ममता सपकाळ 

=================================


उरात माझ्या होते धडधड तू आल्यावर
बघून होई मनात सळसळ तू आल्यावर

श्वासात तुझ्या रोखून श्वास रात्र जागते
देहामधली सरते तडफड तू आल्यावर….

रमेश सरकाटे

=================================

त्या मिठीचा गंध मागे राहिल्यावर
वाटला हा श्वासही उपराच नंतर...

धनंजय ताडले

=================================

या येणाऱ्या श्वासांमध्ये दिसते ती
त्या जाणाऱ्या श्वासांमध्ये दिसतो मी.

निशब्द देव

=================================

पाय धरतो देह श्वासांचे सदा
ओढ आयुष्या किती लागट तुझी

प्रेम वरवरचे तुझे अन भावही
पापणी नव्हती कधी खारट तुझी..

जयदीप विघ्ने
=================================

मला फसवते ती, हेही कळतेना ..पण
प्रेम फुकाचे दरवेळी फसतेना पण

राहशील सोबत यावर शंका नाही ,
घडायचे जे असते ते घडतेना पण...

निशब्द देव

=================================

जाताजाता भरपूर रडत जा ना
काळ्यावरती हिरवे गिरवत जा ना

कारणाविना मी वाट बघत जातो
कारणाविनाही #फोन करत जा ना.

.चित्तरंजन भट

=================================

विश्व माझे व्यापलेले तूच आहे
श्वास माझे गुंतलेले तूच आहे

एकटी मी हासते अन बोलते ही
वेड जे मज लागलेले तूच आहे..

विश मिर्झापुरे
=================================

तू नसताना तू असल्याचे जाणवते अन्
श्वासांनी दरवळते वातावरण कितीदा.

आनंद रघुनाथ

=================================

दुखऱ्या मनास माझ्या,नको डागण्या सखे गं.
आवरून प्रीत घे अन,तुझ्या मागण्या सखे गं.
.
'झक मारली' प्रेम केले,मी तुझवरी सखे गं..
भलती उधारी झाली,माझ्यावरी सखे गं..

©गोपाल मापारी

=================================

तुझा मेसेज येण्याची कधीची वाट बघते मी
अता आई पुढे आहे.. सकाळी #फोन करते मी..

राधिका फराटे.
=================================

तिच्या कोरीव देहाचा कसा अंदाज वर्णावा
तिला पाहून इर्षेने तडकले आरसे काही...

राधिका फराटे. 

=================================

Post a Comment

0 Comments